VervolgHeader1
VervolgHeader2

Het AB Opleidingshuis

Kennis is macht, maar bij AB luidt het credo: kennis is kwaliteit. Tegenwoordig vraagt de markt in alle vakgebieden om personeel dat meer kan. Om opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardig van dienst te kunnen blijven zijn, maakt AB serieus werk van de scholing van haar medewerkers. Jaarlijks investeren wij zo’n 2 procent van de omzet in opleiding.

Opleidingsniveau naar een hoger plan tillen met AB

Centraal in deze filosofie staat het AB Opleidingshuis dat de komende jaren verder wordt uitgerold. Dit is opgericht met als doel om het opleidingsniveau van alle medewerkers structureel naar een hoger plan te tillen. Zo leren bedrijfsverzorgers maatwerkgericht te werken volgens de richtlijnen van hun opdrachtgever. Daarnaast volgen ze bijvoorbeeld ook communicatietrainingen. Hierdoor ontwikkelen ze zich tot een visitekaartje voor zowel AB als de opdrachtgever.

Het AB Opleidingshuis: doelgericht en ambitieus

AB Midden Nederland heeft met AB Opleidingshuis verschillende doelen voor ogen. Allereerst willen wij blijven voldoen aan de vraag naar kwalitatief geschoold personeel. Daarnaast hebben we de ambitie om ons door te ontwikkelen tot een kweekvijver voor agrarische bedrijfsverzorgers. Opleiding heeft in onze ogen ook een belangrijk duurzaamheidsaspect. AB wil ook de kwetsbare groep van 55-plussers blijvend motiverend werk kunnen bieden. Door opleidingen te volgen, krijgen ze de kans om door te stromen naar een nieuwe uitdaging.

Meer informatie over het AB Opleidingshuis?

Wil je meer weten over het AB Opleidingshuis of de mogelijkheid tot (bij)scholing via AB Midden Nederland? Neem dan contact met ons op of kom langs bij één van onze vestigingen!