vacature overig - reageer direct online
vacature overig

Vacature Ledenraad

Geplaatst op: 21-6-2017

Vanwege het vertrek van twee van onze ledenraadsleden en uitbreiding van onze ledenraad, is er een vacature vacant voor:  

DRIE LEDENRAADSLEDEN
Sector: Bouw, Techniek, Infra en/of Food

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de organisatie en oefent in die hoedanigheid invloed uit op de kwaliteit van de dienstverlening. Zij weet wat er leeft onder de leden, is ambassadeur voor AB Midden Nederland en fungeert als klankbord voor het bestuur.

De ledenraad bestaat op dit moment uit 13 leden en is zodanig samengesteld dat er een verdeling is binnen de sectoren.

De bevoegdheden van de ledenraad zijn.:
- het vaststellen van de jaarrekening;
- het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid;
- goedkeuring geven aan besteding van gedeelte van de winst;
- goedkeuring van de tarieven voor de bedrijfsverzorging;
- (her) benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen vanuit een bindende
  voordracht van de Raad;
- (her) benoemen van de ledenraadsleden;
- het goedkeuren van alle besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of
  het karakter van de coöperatie of de onderneming;
- het goedkeuren van de overdracht van de onderneming aan derden;
- het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de coöperatie met een    
  andere rechtspersoon of vennootschap voor zover dit van wezenlijk invloed is op de
  bedrijfsuitoefening van de coöperatie;
- het goedkeuren van statutenwijzigingen.

De ledenraad komt gemiddeld 4 keer bij jaar bij elkaar. Daarnaast is zij als ambassadeur aanwezig bij activiteiten die AB Midden Nederland voor haar leden organiseert.
Als ledenraadslid ontvangt u een aanwezigheidsvergoeding die passend is bij de organisatie.

Een lid van de ledenraad :
- is lid van de coöperatie;
- is betrokken bij de dienstverlening van AB Midden Nederland;
- is betrokken bij wat er leeft in de sector;
- neemt de ambassadeursrol op zich en is herkenbaar en toegankelijk voor leden;
- kent de wensen en opvattingen van de leden in zijn regio of deelsector en weet de
  relevantie hiervan voor de coöperatie te bepalen en is in staat om deze kennis effectief te
  benutten in de rol als lid van de ledenraad;
- beschikt over een positief imago in zijn/haar regio en/of deelsector;
- is bereid zijn kennis van de markt en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen     
  beschikbaar te stellen.

Bent u een ondernemer actief in de sectoren Bouw, Techniek, Infra en/of Food, lid van AB Midden Nederland en herkent u zich in bovenstaande?
Stuur dan voor vrijdag 7 juli 2017 een motivatiebrief met korte CV naar de algemeen directeur Wim Schipper via het secretariaat: bvbarneveld@abmiddennederland.nl.

Deel dit artikel: