Vacatures fruitteelt - reageer direct online
Vacature fruitteelt - werken in de fruitteelt
Link: http://www.jouwwerkjouwveiligheid.nl/

Het grote gevaar in de fruitsector

Geplaatst op: 19-12-2015

Als vrouw van een fruitteler, relatiebeheerder in de fruitteelt en KAM functionaris kon het niet anders dat Sonja de Groot iets wilde delen over een belangrijk gevaar in de fruitsector. De ULO-cellen, Ultra Low Oxygen-bewaring oftewel een cel warin een zeer laag zuurstofgehalte gehandhaafd wordt i.cm. een verhoogd CO2-gehalte. Een ruimte waar zich helaas al diverse dodelijke ongevallen hebben voorgedaan.

Tegenwoordig zijn op veel fruitteeltbedrijven ULO koelcellen aanwezig, voor de bewaring van het geplukte fruit. Deze bewaring vindt plaats in gasdichte bewaarcellen en wordt onder meer toegepast bij het langdurig bewaren van appels, peren, asperges, kiwi's en bloembollen. Wanneer je dus bijvoorbeeld aan het werk gaat bij een fruitteler of fruitsorteerder is de kans groot dat jullie hier mee te maken krijgen. Veelal zal de teler zelf de metingen uitvoeren, maar de bewustwording van het gevaar is erg belangrijk, voor jou als medewerker maar ook voor alle andere medewerkers/ personen die op het bedrijf in de buurt van de ULO cellen komen.

Gevaren
Het betreden van een bewaarcel onder ULO is levensgevaarlijk. Dit komt omdat na inademing van dit gas, zuurstof uit het bloed verdwijnt, waardoor de kans op flauwvallen groot is door een gebrek aan zuurstof in de hersenen. Extra gevaarlijk is dat je dit niet voelt, doordat het gevoel van benauwdheid niet ontstaat door zuurstofgebrek maar door een teveel aan CO2. Door het afvangen daarvan merk je nauwelijks een vorm van benauwdheid en raak je soms al binnen een minuut bewusteloos. Vervolgens is de kans groot dat men sterft door zuurstofgebrek in de hersenen. Elk jaar weer vallen er doden door ondeskundig handelen. Het risico op een cascade-effect is groot, doordat mensen die iemand in een dergelijke cel proberen te redden, zelf ook slachtoffer worden. Voor onze agrarische medewerkers valt dit te vergelijken met de mestsilo's.

Om te voorkomen dat een bewaarcel onder ULO per ongeluk geopend wordt moeten er extra vergrendelingen op de koelceldeur zitten. De deuren moeten ook voorzien zijn van de juiste stickers met daarop de waarschuwing voor het lage zuurstofgehalte. Arbo-diensten controleren streng op het naleven van deze voorschriften. Een probleem die ook wij meemaken binnen AB Midden Nederland is dat buitenlandse werknemers (bijvoorbeeld onze Poolse collega's) de tekst op de waarschuwingsstickers niet altijd begrijpen. Als de deur van de cel geopend wordt let er dan altijd op dat dat de cel eerst voldoende tijd krijgt om het zuurstofgehalte te laten stijgen naar normaal niveau.

Meten
Vóórdat je een besloten ruimte in gaat, moeten er altijd metingen uitgevoerd worden. De resultaten van die metingen worden geregistreerd. Als de kans dan bestaat dat tijdens het werk in de besloten ruimte de gevaren blijven bestaan of zelfs groter worden, moeten de metingen regelmatig worden herhaald. Dit kan ook worden gerealiseerd doordat jij uitgerust wordt met een persoonsgebonden meetinstrument. Bij het werken in of nabij ULO-cellen zal dit de gangbare praktijk zijn. Let op als jij nog nooit hebt gewerkt in een ULO cel en er eigenlijk onvoldoende van af weet, haal er iemand bij en ga niet zelf te werk. De noodzakelijke metingen vooraf mogen namelijk ook alleen worden uitgevoerd door personen die weten wat de gevaren zijn van het werken in besloten ruimten en hoe de metingen moeten worden uitgevoerd. Wees bewust van de gevaren en bel je relatiebeheerder als je iets moet gaan doen wat je niet helemaal vertrouwt.

Sonja de Groot - KAM functionaris

Deel dit artikel: