VervolgHeader1
VervolgHeader2
Afbeelding: Beeld Wet DBA

Nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Geplaatst op: 15-4-2016

Per 1 mei 2016 gaat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in. Dat betekent het einde van de VAR voor maar daar komt een modelovereenkomst voor in de plaats. Zzp'ers en hun opdrachtgevers kunnen gebruik maken van een modelovereenkomst. 

Zowel onder zzp'ers als hun opdrachtgevers heerst veel onduidelijkheid over de wet DBA. AB Midden Nederland zet de belangrijkste punten op een rij. Het kabinet stopt met de VAR die zzp-ers op aanvraag krijgen van de Belastingdienst. De juiste VAR zorgt ervoor dat een opdrachtgever de zzp’er daadwerkelijk als ondernemer kan inhuren zonder het risico op naheffing van loonheffingen en sociale premies. Door de VAR krijgt hij namelijk een vrijwaring. Het probleem van de VAR is dat het schijnzelfstandigheid veroorzaakt. Dat doet zich voor als een zzp’er als ondernemer wordt ingehuurd, maar eigenlijk als werknemer werkt. Hierdoor loopt de Belastingdienst miljoenen aan loonheffingen en sociale premies mis. Opdrachtgevers zijn met het inhuren van zzp’ers met de juiste VAR gevrijwaard van aansprakelijk-heid voor schijnzelfstandigheid. Alleen zzp’ers kunnen aansprakelijk worden gesteld. Dat moet anders, vindt de belastingdienst. Daarom vervalt de VAR en daarmee de vrijwaring.

Dat is geen probleem voor die zzp-ers die nu als echte zelfstandigen onafhankelijk werken. Zij hebben geen modelovereenkomsten nodig, al kunnen opdrachtgevers er wel om vragen. Verplicht is het niet. Het voordeel van het werken met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst is de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen en sociale premies hoeft te betalen, mits de regels worden nageleefd.

Vanaf 1 mei kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers er voor kiezen te werken volgens een modelovereenkomst. Deze overeenkomst kun je laten beoordelen door de Belastingdienst. Om het gemakkelijk te maken, stelt de Belastingdienst per sector modelovereenkomsten beschikbaar. Per sector verschilt de precieze invulling van de overeenkomst. In de overeenkomst staat precies omschreven aan welke voorwaarden de samenwerking tussen zzp'er en opdrachtgever moet voldoen. Achteraf kan de Belastingdienst controleren of de regels uit de overeenkomst daadwerkelijk worden nageleefd. Als bij controles schijnzelfstandigheid wordt aangetoond, dan kunnen naheffingen en boetes volgen voor zowel de zzp'er als de opdrachtgever. Het is niet bekend hoe hoog die boetes zijn.

Een overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever is vijf jaar geldig, mits er gelijksoortige werkzaamheden worden uitgevoerd. Er hoeft dus niet voor elke opdracht een modelovereenkomst te worden gesloten. Het sluiten van een overeenkomst is – net als de VAR – niet verplicht. Maar een overeenkomst biedt wel meer zekerheid.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers?
De opdrachtgever loopt een naheffingsrisico bij het inhuren van zzp'ers. Want hij is aansprakelijk voor het naleven van de afspraken in de modelovereenkomst. Als bij controles blijkt dat deze niet worden nageleefd, kunnen er tot vijf jaar naheffingen volgen. Wij verwachten dat deze risico’s ervoor zorgen dat opdrachtgevers terughoudend worden met het inhuren van zzp’ers, en dat ze eerder kiezen voor het in dienst nemen van een werknemer of voor het werken met een uitzendbureau.

Als een opdrachtgever wel voor een zzp'er kiest, dan neemt de administratieve last toe. Met het oog op de risico's moet de modelovereenkomst goed worden gelezen en begrepen. De samenwerking moet volgens de afspraken in de modelovereenkomst plaatsvinden.

Wat betekent dit voor zzp'ers?
Het grootste negatieve gevolg is dat het aantal opdrachten mogelijk gaat afnemen. Zoals hierboven beschreven worden opdrachtgevers waarschijnlijk voorzichtiger met het inhuren van zzp’ers wegens de risico’s die er aan verbonden zijn.

Wat moet je als opdrachtgever doen?
Opdrachtgevers willen natuurlijk zonder zorgen een zelfstandige professional inhuren. Maar soms is niet zeker of ze kunnen voldoen aan alle regels uit de modelovereenkomst. Dan kunnen ze er voor kiezen om de professional via een uitzendbureau in te huren. Dat kan als zzp-er maar ook als uitzendkracht. Het grote voordeel is dat het uitzendbureau alle administratieve zorgen uit handen neemt en het naheffingsrisico draagt.

Wat moeten zzp-ers doen?
Zzp-ers moeten zorgvuldig beoordelen of ze wel of niet echt zelfstandig zijn en dat bespreken met hun opdrachtgevers. Zij moeten reëel kijken naar de werkelijk situatie:
• blijf ik op een verantwoorde manier zzp-er;
• welke modelovereenkomst(en) heb ik nodig;
• hoe pas ik mijn werkwijze aan de modelovereenkomst aan;
• treed ik toch in dienst bij mijn opdrachtgever;
• ga ik werken via een of meerdere uitzendbureaus als zzp-er;
• is mijn uurtarief hoog genoeg om het ondernemersrisico te dekken. Denk aan ziekte en verlies van opdrachtgevers;
• ben ik vrij in het bepalen van mijn werktijden;
• is er een duidelijk verschil tussen de wijze waarop werknemers werken en jij als zzp-er;
• ben je steeds afhankelijk van concrete aanwijzingen van de opdrachtgever;
• ben je qua inkomen erg afhankelijk van één opdrachtgever;
• gebruikt je eigen werkkleding, gereedschappen, vervoermiddelen en materieel;
• krijg je geen betaling als je niet werkt;
• is het resultaat of einddoel van je opdracht duidelijk omschreven;
• breng je BTW in rekening;
• ben je ingeschreven in de KvK;
• heb je een eigen website;
• heb je kunnen onderhandelen over je uurtarief of stond dit van te voren vast;
• kun je en laat je je regelmatig vervangen. 

Nog meer vragen? Stuur gerust een mail naar info@abmiddennederland.nl

Deel dit artikel: