=

2021: een heel goed jaar voor AB Midden Nederland

Publicatiedatum: 02-06-2022

Gewoon een heel goed jaar voor AB Midden Nederland; zo vatten commercieel directeur Bram Schouten en financieel directeur Henk van Doorn 2021 samen. Net als 2020 stond het afgelopen jaar in het teken van de coronamaatregelen, maar dat stond de groei van de werkzaamheden en het boeken van een gezonde winst niet in de weg.

Het begon nog voorzichtig. In januari en februari was er sprake van een stevige lockdown. De vraag naar medewerkers lag in het verlengde daarvan op een lager peil. De omslag kwam eind februari, begin maart, toen duidelijk werd dat er versoepelingen van kracht zouden worden. “De vraag ging daarop meteen door het dak”, blikt Bram Schouten terug. “Niet in één of twee van de sectoren waarin we actief zijn, maar over vrijwel de hele breedte. Een groei die we amper bij konden benen. Een maand of vier, vijf hebben we min of meer achter de feiten aangelopen. Die inhaalvraag was bijna niet te behappen.”

Het zorgde er zelfs voor dat er in enkele gevallen voor werd gekozen om de kwaliteitslat iets minder hoog te leggen. De drang om te voldoen aan de vraag zat daarachter. “Het tekent de inzet van onze relatiebeheerders en de druk die er vanuit de markt kwam. Gelukkig was het maar tijdelijk en konden we na enkele maanden weer op de voor ons gebruikelijke manier voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers.”

Financieel gezien sloot Henk van Doorn na 2021 met een tevreden gevoel de boeken. “We hadden een winst van 3,5 miljoen euro voor belastingen, een groei van de omzet van tien procent en het aantal gewerkte uren ging met acht procent omhoog. Mooie cijfers, waarmee we onze winstdoelstelling hebben gehaald en met de omzet zelfs boven het niveau van 2019 zijn gekomen. Corona is wat dat betreft achter de rug, al hebben we er uiteraard ook nu nog wel mee te maken in de dagelijkse gang van zaken. Door de grote groei hebben we ook het aantal relatiebeheerders en planners weer uit kunnen breiden.”

De groei was merkbaar in vrijwel alle sectoren. In de fruitteelt en de glastuinbouw was er sprake van stagnatie. Van Doorn: “Vooral in het zacht fruit, gericht op de horeca. Die hadden te maken met de gesloten deuren in deze branche.” Een uitschieter aan de positieve kant was er ook. Bram Schouten: “In de logistiek nam de vraag heel sterk toe. Je moet daarbij denken aan bedrijven die de distributie voor webshops verzorgen. We waren daarin al jaren actief, maar het was maar een klein aandeel van de werkzaamheden. Inmiddels is het een aanzienlijke tak voor ons geworden. We hebben daar gericht klanten voor verworven én bedrijven klopten zelf bij ons aan.”

Net als in 2020 was er in 2021 een overschot op de reductieregeling. De reden was eveneens hetzelfde: niet noodzakelijke operaties die vanwege de coronamaatregelen uitgesteld werden, zodat er geen beroep gedaan hoefde te worden op de bedrijfsverzorgers van AB Midden Nederland. Henk van Doorn: “Het gaat om een overschot van 23 procent. In 2020 was dat 26,2 procent.”

Waar vorig jaar nog de beslissing werd genomen om het overschot niet uit te keren, maar als buffer achter de hand te houden, gebeurt dat nu wel. De leden van de reductieregeling krijgen een forse korting op hun tarief. “Een groot deel van het overschot kunnen we nu terugbetalen”, knikt Bram Schouten. “Het gaat om een korting van 25 procent. We houden dan nog steeds een behoorlijke buffer over.”

Over de loop van de jaren is zichtbaar dat het aantal deelnemers gestaag terugloopt. Dat beeld veranderde niet in 2021. De aanleiding is vrijwel altijd dat een agrariër ermee stopt. “Er zijn steeds minder boeren in Nederland en dat merken wij ook goed. Er komen elk jaar wel nieuwe leden bij, maar dat is niet genoeg om de daling te compenseren. Op de gehele omzet van AB Midden Nederland is dat maar een heel bescheiden deel, dus voor de bedrijfsvoering is dat geen risico. We blijven het wel zien als onze kerntaak, datgene waar we als coöperatie onze wortels in hebben. Dat is nu zo en dat zal het in de toekomst ook blijven.”

Ook bij de reductieregeling is het voor AB Midden Nederland een uitdaging om geschikte bedrijfsverzorgers te vinden. Een zoektocht die tot op heden steeds het gewenste resultaat oplevert. “We staan goed gesteld. Er zijn gelukkig nog genoeg jonge medewerkers die zich hiervoor bij ons melden. We kunnen putten uit een vrij grote poule van vakmensen, die het werk op een boerderij in geval van nood gedeeltelijk of geheel over kunnen nemen.”

Afsluitend: wat gaat 2022 brengen voor de coöperatie? Bram Schouten en Henk van Doorn durven daar, ondanks de vliegende en voorspoedige start die dit jaar kende, niet veel over te zeggen. “De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn nog niet te overzien. Wat betekent dit voor de bedrijven die gebruik maken van onze diensten? Welk effect gaat de stijging van de prijzen voor energie en grondstoffen hebben? Dat we hierdoor geraakt gaan worden, is onvermijdelijk. Het is een klap die waarschijnlijk harder aan gaat komen dan de coronamaatregelen. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen twee jaar gezien dat AB Midden Nederland een gezonde organisatie heeft en heel flexibel met veranderende omstandigheden om kan gaan, dus wij zien het absoluut met vertrouwen tegemoet.”


Bron: Een blik op AB inclusief jaarverslag: jaarverslag.abmiddennederland.nl