Corona update 3: Kostenbesparing en liquiditeit

Publicatiedatum: 02-04-2020

Tijdens de videovergadering met de Raad van Commissarissen is de situatie van AB Midden Nederland uitgebreid besproken. We hebben een pakket van kostenbesparingen uitgewerkt dat door de RvC wordt ondersteund. 

Ook de liquiditeit is met de RvC besproken. Liquiditeit is in deze crisis cruciaal. Wij verwachten dat wij met de hulp van de overheid en ons pakket van kostenbesparingen door deze moeilijke periode heenkomen.

Daarbij blijven we onze vrijgekomen medewerkers zoveel mogelijk herplaatsen en proberen we ontslag zo veel mogelijk te voorkomen. Mochten er toch medewerkers zonder werk in onze huisvesting zijn, dan mogen zij daar gratis blijven. Ook de zorgverzekering zal doorlopen. Indien nodig zorgen wij ook voor hun eerste levensbehoeften.