'Huisvesting arbeidsmigranten gaat goed in de Alblasserwaard'

Publicatiedatum: 19-02-2019

Van der Stelt: "AB Midden Nederland heeft in de Alblasserwaard zo'n veertig huizen in eigendom of huur. Het gaat om 170 mensen van wie gemiddeld een kwart op vakantie is." Het uitzendbureau heeft geen moeite met het vinden van huisvesting. "We krijgen zelfs regelmatig spontaan woonruimte aangeboden. Soms zeggen we 'nee', omdat we voldoende ruimte hebben of omdat de kwaliteit onvoldoende is."

Eigen huisvesting
AB Midden Nederland kiest niet voor huisvesting op campings. Eime Voorthuijzen: "De kwaliteit laat daar te wensen over. Wij hebben op het moment in heel Midden-Nederland zo'n 1100 arbeidsmigranten aan het werk. Zij zitten voor het grootste deel in eigen huisvesting van AB Midden Nederland, door ons aangekocht, of gehuurd door ons."

Strenge controle
Het uitzendbureau controleert streng. Van der Stelt: "Wij zorgen dat we het netjes houden, zorgen voor goede controle en een goede verstandhouding met de buren. Zij krijgen een kaartje waarop staat dat er arbeidsmigranten naast hen komen wonen en dat die zich moeten gedragen als Nederlanders. 'Bel ons als er overlast is'.

Een enkele keer krijgen we een telefoontje, over verkeerd parkeren bijvoorbeeld. Dan gaat er mailtje naar de jongens. Als ze zich opnieuw misdragen, moeten ze terug naar hun land van herkomst. Maar het gaat meestal goed. Heel vaak helpen arbeidsmigranten en dorpelingen elkaar en houden ze barbecues samen."

Van der Stelt wijst erop dat Nederland de arbeidsmigranten nodig heeft. "Hollanders willen bijvoorbeeld niet in koelcellen werken om fruit te sorteren. Als we arbeidsmigranten wegsturen, hebben we binnen veertien dagen geen appels en peren meer in onze winkels."

Wel problemen
Overigens hoort Van der Stelt van andere uitzendbureaus en detacheringsbedrijven dat zij wél problemen ondervinden bij het huisvesten van arbeidsmigranten. "Wij zijn een uitzondering, doordat we agrarisch gericht zijn, veel in het buitengebied komen, bij eigenaren van verhuurbare woningen."

Quotering
Burgemeester en wethouders van Molenlanden buigen zich binnenkort over het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Arco Bikker: "Molenlanden heeft er nog helemaal niks aan gedaan, nog geen quotering vastgesteld. Samen met omliggende gemeenten zullen we een antwoord moeten geven op het vraagstuk."

Gedogen
Bikker noemt vragen waarop een antwoord moet komen. "Vinden we het acceptabel dat mensen gehuisvest worden in caravans in een grote loods? Vinden we huisvesting op camping De Put een optie? Ook de raad mag er wat van vinden. En wat vindt de provincie? Permanente bewoning is iets anders dan tijdelijk verblijf van recreanten. De voormalige gemeente Giessenlanden besloot eerder om permanente bewoning op campings te gedogen. De provincie keurt dit af, maar eiste tot nu toe geen handhaving."

Woningmarkt
Dat ondernemer Hans Kramer open kaart speelt over zijn plannen met De Put, waardeert Bikker. "Er zijn veel parken waar ze eerst huisjes neerzetten en als de toerist dan niet komt, proppen ze de huisjes vol met arbeidsmigranten. Ook veel B&B's zitten stampvol met arbeidsmigranten. De provincie Zuid-Holland laat nu in kaart brengen hoeveel arbeidsmigranten er in de provincie zijn, in verband met het bepalen van beleid voor de woningmarkt. Ook in Molenlanden worden goedkopere woningen weggekocht voor deze doelgroep."


Bron: Het Kontakt, Anne Marie Hoekstra