IS DE RI&E BIJ U OP ORDE?

Publicatiedatum: 12-06-2017

Deze week (12 t/m 16 juni) staat in het teken van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Een initiatief van het Steunpunt RI&E. Een handig en belangrijk middel om de risico's op/ in of om het bedrijf in kaart te brengen om hier vervolgens gericht actie op te kunnen nemen. Naast dat het een verplichting is en van groot belang voor veel bedrijven is het net zo goed voor u als werknemer van groot belang. Alleen samen voorkom je namelijk ongelukken en verzuim. Heeft u de RI&E al op orde?

Werkgever

Als werkgever heeft u een zorgplicht. U wilt dat uw medewerkers goed presteren, maar ook veilig aan het werk kunnen. Een RI&E helpt u dit te bereiken. U brengt de risico's in kaart en geeft tegelijkertijd aan hoe hoog het risico is. De hoogste risicofactoren zullen de hoogste prioriteit krijgen en verplicht u om niet langer om het risico heen te blijven lopen, maar er iets aan te doen. Middels de RI&E bent u bewust bezig met de risico's op het bedrijf en dit kan in sommige gevallen een mooie eye-opener zijn. Door in gesprek te gaan met uw werknemers wordt u soms op risico's gewezen, waarvan u niet eens wist dat ze er waren of de risico's veel lager inschatte. Uiteindelijk heeft u, de werknemer noch eventueel andere betrokkenen, geen baat bij een ongeluk. Doe er dus wat aan!

Werknemer

Naast de rol van de werkgever is er ook een belangrijke rol voor de werknemer. De werknemers zijn de ogen en oren op de werkvloer en zijn het beste in staat om op o.a. het gebied van risico's te signaleren. Het is dan ook van groot belang om daar als werknemer uw verantwoordelijkheid in te nemen. Meld gevaarlijke en verhoogde risicosituaties bij uw werkgever. In veel gevallen is het namelijk zo dat de werkgever niet altijd op locatie aanwezig is en daardoor niet altijd bewust is van de gevaren op die desbetreffende klus. Met niets doen heeft u indirect schuld aan het ongeluk, want wellicht had de werkgever met uw informatie passende maatregelen kunnen nemen om net dat ene ongeluk te voorkomen.

Alléén samen voorkom je ongelukken en is verzuim door bedrijfsongevallen te verminderen. Het is daarom belangrijk dat u als werkgever en u al werknemer de verantwoordelijkheid neemt. Ga aan de slag met de RI&E. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Steunpunt RI&E.