Update 1: Ondernemen in coronatijd

Publicatiedatum: 17-03-2020

Het coronavirus verspreidt zich in een zeer hoog tempo over Europa. Ook in ons land zijn het afgelopen weekend een aantal noodzakelijke, maar verregaande maatregelen getroffen. Deze maatregelen treffen u als ondernemer, maar ook AB Midden Nederland.
Het welbevinden van onze medewerkers staat voorop, maar ook voor onze leden en klanten willen wij de juiste maatregelen nemen, zodat de gevolgen beperkt blijven. Continuïteit staat voorop!

Juist in deze tijden staan onze relatiebeheerders voor u klaar om uw vragen te beantwoorden, met u mee te denken en waar nodig is, snel te handelen. 

Continuïteit
Veel van onze kantoormedewerkers hebben wij de gelegenheid gegeven om thuis te werken, maar onze dienstverlening gaat onveranderd door. Dit betekent dat onze kantoren gewoon geopend zijn. Daarnaast bekijken wij van dag tot dag de situatie van medewerkers die bij onze opdrachtgevers werkzaam zijn waarbij niet thuisgewerkt kan worden. Ook hierin willen wij, voor zover als dat mogelijk is, de continuïteit waarborgen.

Meedenken en advisering
Ongetwijfeld heeft u vragen, wat deze crisis voor uw personele bezetting betekent. Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder van AB Midden Nederland. Natuurlijk vragen wij u, daar waar mogelijk, om uw vragen telefonisch of via andere digitale middelen, zoals mail, whatsapp of via de website aan ons te stellen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u altijd een afspraak maken met uw relatiebeheerder. 

Veel medewerkers beschikbaar
De afgelopen dagen hebben wij een aantal van onze medewerkers teruggekregen en daarom zijn wij hard op zoek om deze mensen te herplaatsen.

Ziekmeldingen en vragen rondom kinderopvang
Wij krijgen momenteel meer ziekmeldingen binnen van collega's die zich niet fit voelen. Voor deze ziekmeldingen proberen wij direct een passende oplossing te zoeken. Tevens ontvangen wij vragen over de kinderopvang waardoor medewerkers genoodzaakt zijn om thuis te blijven. Wij proberen hier ook een goede oplossing te zoeken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Geef alvast uw planning door
Niemand weet hoe lang deze situatie gaat duren. Wij helpen u graag bij het vinden van oplossingen. Daarom willen wij u vragen om, zoveel als mogelijk, alvast uw planning voor de komende weken, aan uw relatiebeheerder door te geven. Uiteraard proberen ook onze relatiebeheerders dit al in kaart te brengen, maar voor een vollediger beeld is het goed om te weten waar wij aan toe zijn.