Vraag naar arbeidsmigranten stijgt fors: 'Het is vooral een beddenprobleem'

Publicatiedatum: 08-05-2019

De vraag naar arbeidsmigranten in het Land van Heusden en Altena stijgt de komende drie jaar met 72 procent. Die conclusie trekt Samenwerkend Altena, gevormd door Ondernemend Altena, Bedrijvenkring Altena, Altena Kennispoort en Werkendam Maritime Industries, op basis van een onderzoek naar de behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten in deze regio.

De conclusie wordt ondersteund in een rapport van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), die zich baseert op onderzoek van de SEO Economisch Onderzoek, een wetenschappelijk instituut dat economisch onderzoek verricht in opdracht van onder meer ministeries of bedrijven. 'Nu de economie weer aantrekt en de 24-uurseconomie de norm is, neemt de behoefte aan arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa sterk toe. En die vraag zal de komende jaren alleen maar grote worden, want door vergrijzing en ontgroening krimpt vanaf 2021 onze beroepsbevolking.'

Huisvesting
Om aan die vraag naar arbeidsmigranten te kunnen voldoen, speelt goede huisvesting een belangrijke rol. 'Vandaar dat we een klimaat moeten scheppen, waarbij arbeidsmigranten zich welkom voelen en er een aanbod moet zijn van huisvesting dat zowel kwantitatief als kwalitatief toereikend is.' En dat is een uitdaging, zo stelt Samenwerkend Altena. 'Zeven van de tien respondenten in ons onderzoek heeft onvoldoende passende woonruimte. Zij geven aan dat er op dit moment ruimte nodig is voor 304 mensen.' Van de ABU-leden die arbeidsmigranten ter beschikking stellen, ervaart 75 procent een tekort aan huisvestingsplaatsen. 'Ruim 28 procent heeft meer dan honderd huisvestingsplaatsen nodig.'

Dat onderstreept Eduard Struijk, teamleider bij AB Midden Nederland, in de regio één van de grote spelers in de markt voor het 'leveren' van deze (tijdelijke) werknemers. "De groei van de vraag naar arbeidsmigranten stijgt al jaren, ook in de periode van de economische crisis. We waarschuwen onze klanten al dat ze in de piekweken er rekening mee moeten houden dat we niet aan de vraag kunnen voldoen. Desondanks lukt het ons om in met name Polen, maar in toenemende maten ook in andere Oost-Europese landen, voldoende medewerkers te vinden. Het is vooral een beddenprobleem. Zeker als je, zoals bij AB voorop staat, kwaliteit goede huisvesting wilt, zo dicht mogelijk bij de opdrachtgever."

Helft
Opvallend is dat nog niet de helft van de bijna vijfhonderd arbeidsmigranten die werken bij de deelnemende bedrijven aan het onderzoek van Samenwerkend Altena in het gebied zelf wonen. Van hen is 43 procent in het Land van Heusden en Altena gehuisvest. Zeven procent woont buiten het gebied, maar binnen vijftien minuten reistijd. Een op de vijf zit maximaal een half uur in de auto, een derde reist meer dan een half uur om op het werk te komen. 'Op de vraag waar arbeidsmigranten nu wonen, wordt de eengezinswoning binnen de bebouwde kom het meest genoemd.'

Dat geldt ook voor AB Midden Nederland. De coöperatie kocht de afgelopen twee jaar tientallen woningen om arbeidsmigranten in onder te kunnen brengen. "Op de woningmarkt kijken wij voortdurend goed om ons heen om waar mogelijk huizen aan te kopen", bevestigt Struijk. "Daarnaast huren we ook woningen. Het voordeel voor ons is dat we de huisvesting dan in eigen hand hebben en de kwaliteit kunnen bieden waar we naar streven. Dat is ook belangrijk om de concurrentieslag om arbeidsmigranten te kunnen winnen. Zij hebben inmiddels de luxepositie dat ze kunnen kiezen en dat ze eisen kunnen stellen. Wil je hen binnenhalen, dan moet je ook een aantrekkelijke opdrachtgever zijn. Niet alleen op de werkvloer, maar ook wat betreft het vervoer en zeker het wonen."

SEO
Om een beeld te geven van het belang van arbeidsmigranten zijn de cijfers van de SEO veelzeggend. In 2016 waren er al 371.000 (tijdelijke) werknemers uit Midden- en Oost-Europa, van wie 183.000 als uitzendkracht. 'Samen vervulden zij 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op 4,7 procent van het totaal aantal beschikbare banen in Nederland. Dat betekent bijna één op de twintig banen.' Niet voor niets concludeert de ABU: 'Arbeidsmigratie is here to stay. (..) Voor het werk dat zij doen, zijn onvoldoende Nederlandse werknemers te vinden.'

Dat onderschrijft Eduard Struijk. "De voorkeur van bedrijven gaat altijd uit naar Nederlandse werknemers, maar die kunnen ze niet krijgen. Daarom worden ze gedwongen om arbeidsmigranten in te schakelen. Het gaat vaak om ploegendienst met ongunstige werktijden. Nederlanders zijn daarvoor niet binnen te halen. Ik heb dan ook diep respect voor arbeidsmigranten dat zij dit wel willen doen."

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).