Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Publicatiedatum: 17-12-2018

Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedere medewerker kan te maken krijgen met een bedrijfsongeval. Wanneer de medewerker rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever dan is het duidelijk wie de medewerker, wanneer hij (letsel)schade heeft opgelopen, aansprakelijk kan stellen. Dit is het bedrijf waarvoor de medewerker werkzaam is. Maar wie is er aansprakelijk als het gaat om een ingehuurde medewerker via AB Midden Nederland?

Om ongelukken te voorkomen is het belangrijk dat de werkvloer veilig is. Het bedrijf waar de werknemer werkzaam is dient hier dan ook zorg voor te dragen. Dit geldt zowel voor eigen personeel, als ingehuurd personeel. We noemen dit de zogenaamde zorgplicht.

Wanneer een bedrijfsongeval plaatsvindt wordt doorgaans de opdrachtgever aansprakelijk gesteld. Dit komt doordat de opdrachtgever zowel de leidinggevende als toezichthoudende persoon is en als werkgever gezien wordt. Wanneer er schade of letsel ontstaat op de werkvloer van de opdrachtgever of bij een derde waarvoor gewerkt wordt, die veroorzaakt is door de ingeleende medewerker, ook dan wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de toegebrachte schade, tenzij er sprake is van opzet of bewust roekeloos gedrag van de ingeleende medewerker.  

AB Midden Nederland heeft ook zorgplicht. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat al onze medewerkers beschikken over de juiste informatie m.b.t. de functie, arbeidsomstandigheden en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). De specifieke risico’s op de werkplek dienen vooraf door de opdrachtgever besproken te worden met de medewerker tijdens de werkinstructie.

Advies
Controleer de verzekeringsvoorwaarden en uw aansprakelijkheidsverzekering indien u werknemers gaat inhuren. Voor opdrachtgevers raden wij dan ook aan om een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te maken en de juiste maatregelen te treffen.