=

Wij zijn op zoek naar een Algemeen Directeur!

Publicatiedatum: 14-12-2021

De opdrachten van de nieuwe directeur zijn onder andere:

 • Behartigen van de belangen van de leden op het gebied van bedrijfsverzorging en personeelsvoorziening. Bewaken coöperatieve identiteit van de organisatie; goed informeren van en afstemmen, soepel omgaan met en het zorgen voor draagvlak bij de ledenraad gedurende het jaar en het effectief voorbereiden van de ledenraadsvergaderingen. 
 • Uitdragen van de vastgestelde visie, het continu monitoring van deze visie, opstellen van de jaarlijkse begroting samen met de andere directieleden.
 • Collegiaal samenwerken binnen het directieteam, optimaal inzetten en benutten van elkaars kwaliteiten en het verder ontwikkelen van het middenkader in de organisatie.  
 • Verder professionaliseren van de organisatie, planmatiger werken, invoeren benodigde dashboards om actuele up to date info ter beschikking te hebben over de organisatie in totaal en de onderdelen.
 • Meenemen van de raad van commissarissen in de strategie, cijfers, besluitvormingsprocessen en investeringen.
 • Verbinding maken met en aansluiten bij de medewerkers die op de vestigingen in Nederland en in het buitenland werken en stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid (delegeren en laten organiseren), integrale samenwerking, klant- en servicegerichtheid.  
 • Vertegenwoordigen en behartigen van belangen van AB Midden Nederland bij externe stakeholders, zoals ketenpartners, brancheorganisaties, werkgevers-& werknemersorganisaties e.d.
 • Managen van de vastgoedportefeuille, inclusief het onderzoeken, aankopen en onderhouden van huisvestingslocaties (huur en in eigendom), overleg voeren met gemeenten en andere externe stakeholders. 

Gewenste kwaliteiten:

 • Het gezicht voor AB Midden Nederland, zowel naar de leden, medewerkers als externe stakeholders.
 • Mensenmens, toegankelijk, met beide voeten op de grond, gedreven om mensen verder te helpen. 
 • Klantgerichtheid en sterke affiniteit met de leden uit de verschillende sectoren en het coöperatieve karakter van de organisatie. 
 • Luisteren, aanvoelen van en inspelen op de verschillende behoeften van de interne en externe stakeholders. 
 • Ambitieuze kansen en mogelijkheden zien, ideeën genereren omtrent de toekomst van de organisatie en haar dienstenaanbod op de middellange en lange termijn en deze om kunnen zetten in concrete strategieën en doelen en daar naar handelen.
 • Plannen, organiseren, delegeren.
 • Organisatie- en omgevingssensitiviteit. 

Gewenste ervaring en overige:

 • Affiniteit met de agrarische en andere sectoren waarin AB Midden Nederland werkzaam is.
 • Faciliteren groei en het gelijktijdig professionaliseren van kernsystemen en processen. 
 • Voorzitten en leiden van vergaderingen met diverse stakeholders en belangen.
 • Dienstverlening (zakelijk, facilitair, staffing e.d.) en/of huisvestingsservices is een pré. 

De selectie en werving is in handen van Partners at Work uit Baarn. Wilt je/u meer informatie? Neem dan contact

op met Karen Kragt (035 54 80 760) en bekijk de vacature op onderstaande link.
https://partnersatwork.nl/vacature/algemeen-directeur/