Naar vacatureoverzicht

Ledenraadslid

Locatie
Houten
Vanwege vertrek van twee leden van onze ledenraad, is er een vacature ontstaan voor minimaal twee ledenraadsleden.

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de organisatie en oefent in die hoedanigheid invloed uit op de kwaliteit van de dienstverlening. Zij weet wat er leeft onder de leden, is ambassadeur voor AB Midden Nederland en fungeert als klankbord voor het bestuur.

De gewenste ledenraad bestaat uit 15 leden en is zodanig samengesteld dat er een verdeling is binnen de sectoren. Ledenraadsleden worden gekozen voor een periode van vier jaar waarbij tweemaal herverkiezing mogelijk is.

Als lid van de ledenraad:
- bent u lid van de coöperatie;
- bent u betrokken bij de dienstverlening van AB Midden Nederland;
- bent u betrokken bij wat er leeft in de sector;
- neemt de ambassadeursrol op zich en is herkenbaar en toegankelijk voor leden;
- kent de wensen en opvattingen van de leden in zijn regio of deelsector en weet de relevantie hiervan voor de coöperatie te bepalen en is in staat om deze kennis effectief te benutten in de rol als lid van de ledenraad;
- beschikt over een positief imago in zijn/haar regio en/of deelsector;
- is bereid zijn kennis van de markt en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen beschikbaar te stellen.

De bevoegdheden van de ledenraad zijn:
- het vaststellen van de jaarrekening;
- het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid;
- goedkeuring geven aan besteding van gedeelte van de winst;
- goedkeuring van de tarieven voor de bedrijfsverzorging;
- (her) benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen vanuit een bindende voordracht van de Raad;
- (her) benoemen van de ledenraadsleden;
- het goedkeuren van alle besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de coöperatie of de onderneming;
- het goedkeuren van de overdracht van de onderneming aan derden;
- het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de coöperatie met een andere rechtspersoon of vennootschap voor zover dit van wezenlijk invloed is op de bedrijfsuitoefening van de coöperatie;
- het goedkeuren van statutenwijzigingen.

De ledenraad komt gemiddeld 3 keer bij jaar bij elkaar. Daarnaast is zij als ambassadeur aanwezig bij activiteiten die AB Midden Nederland voor haar leden organiseert.
Als ledenraadslid ontvangt u een aanwezigheidsvergoeding die passend is bij de organisatie.

Bent u lid van AB Midden Nederland en herkent u zich in bovenstaande? Stuur dan uiterlijk voor 30 juni a.s. een korte motivatiebrief met CV aan directeur Wim Schipper via het secretariaat: bvbarneveld@abmiddennederland.nl

Gesprekken
De benoemingscommissie zal na de selectie kandidaten uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 11 en vrijdag 12 juli a.s.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur Wim Schipper, bereikbaar via 06 537 589 01 of met de voorzitter van de ledenraad, de heer Nils den Besten, bereikbaar via 06 187 99 311. De uitgebreide profielschets is op te vragen bij het secretariaat.

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Barbara van Barneveld (Managementassistente)

Sollicitatieprocedure

1
1. INSCHRIJVING
Je schrijft je in om in aanmerking te komen voor de functie.
2
2. BEOORDELING
Zodra we jouw inschrijving hebben ontvangen, zullen we deze beoordelen.
3
3. INTAKE
Bij een positieve beoordeling, gaan we graag in gesprek met jou.
4
4. OP GESPREK BIJ KLANT
In sommige gevallen ga je ter kennismaking/ beoordeling op gesprek bij de klant.
5
5. AAN HET WERK
Je start op de door jouw gesolliciteerde functie!
1
2
3
4
5

Deel deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature! Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt staan om toe te voegen aan je sollicitatie:

  • Cv
  • Motivatiebrief
    (optioneel)