Naar vacatureoverzicht

Ledenraadslid

Locatie
Houten

Gezocht: enthousiast en betrokken ledenraadslid!

AB Midden Nederland is op zoek naar enthousiaste en betrokken ledenraadsleden die onze coöperatie een warm hart toedragen.

Op dit moment bestaat de ledenraad uit 13 leden. Voor een goede balans is het goed om de ledenraad uit te breiden met ledenraadsleden uit de sectoren Transport & Logistiek, Infra en Bouw, Glastuinbouw, Food, Techniek, Groenvoorziening en/of Fruitteelt.

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de organisatie en oefent in die hoedanigheid invloed uit op de kwaliteit van de dienstverlening. Als ledenraadslid weet je wat er leeft onder de leden, want je bent de ogen en oren van de coöperatie. Je bent ambassadeur voor AB Midden Nederland en fungeert als klankbord voor het bestuur.

Iets voor u? Lees dan verder

Kenmerken van een ledenraadslid 

Hij/zij

 • is lid van de coöperatie en heeft het coöperatieve gedachtengoed in de genen zitten
 • is betrokken bij de dienstverlening van AB Midden Nederland
 • is betrokken bij wat er leeft in de maatschappij en in de sectoren waar de coöperatie zich op richt
 • neemt de ambassadeursrol op zich en is herkenbaar en toegankelijk voor leden in zijn regio of in zijn deelsector
 • kent de wensen en opvattingen van de leden in zijn regio of deelsector en weet de relevantie hiervan voor de coöperatie te bepalen. Hij/zij is tevens in staat om deze kennis effectief te benutten in de rol als lid van de ledenraad
 • beschikt over een positief imago in zijn/haar regio en/of deelsector
 • communiceert op een heldere wijze
 • is bereid zijn kennis van de markt en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen beschikbaar te stellen
 • oefent invloed uit op de kwaliteit van de dienstverlening en de betrokkenheid van AB Midden Nederland
 • bewaakt en bevordert de invulling van de coöperatieve gedachte
 • heeft enige affiniteit met de uitzendsector
 • is een klankbord voor het bestuur en de Raad van Commissarissen van de coöperatie

De ledenraad komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is een ledenraadslid als ambassadeur aanwezig bij activiteiten die AB Midden Nederland voor haar leden organiseert. Als ledenraadslid ontvangt u een aanwezigheidsvergoeding die passend is bij de organisatie. Ledenraadsleden worden gekozen voor een periode van vier jaar waarbij tweemaal herverkiezing mogelijk is.

De bevoegdheden van de ledenraad zijn:

 • het vaststellen van de jaarrekening
 • het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid
 • goedkeuring geven aan besteding van een gedeelte van de winst
 • goedkeuring van de tarieven voor de bedrijfsverzorging
 • (her) benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen vanuit een bindende voordracht van de Raad
 • (her) benoemen van de ledenraadsleden
 • het goedkeuren van alle besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de coöperatie of de onderneming
 • het goedkeuren van de overdracht van de onderneming aan derden
 • het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de coöperatie met een andere rechtspersoon of vennootschap voor zover dit van wezenlijk invloed is op de bedrijfsuitoefening van de coöperatie
 • het goedkeuren van statutenwijzigingen


We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste en betrokken ledenraadsleden. In de ledenraad streven we naar diversiteit in de sectoren. Voor een evenwichtige samenstelling worden leden uit de eerder genoemde sectoren nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Bent u lid van AB Midden Nederland en wilt u graag meepraten over het beleid van uw coöperatie? Solliciteer dan voor vrijdag 11 september 2020 door het sturen van een motivatiebrief met een korte CV aan de algemeen directeur via bvbarneveld@abmiddennederland.nl

Voor meer informatie over het functieprofiel en de organisatie kunt u contact opnemen met de heer Wim Schipper, algemeen directeur AB Midden Nederland via 06 53 75 89 01 of wschipper@abmiddennederland.nl

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Barbara van Barneveld (Managementassistente)

Sollicitatieprocedure

1
1. INSCHRIJVING
Je schrijft je in om in aanmerking te komen voor de functie.
2
2. BEOORDELING
Zodra we jouw inschrijving hebben ontvangen, zullen we deze beoordelen.
3
3. INTAKE
Bij een positieve beoordeling, gaan we graag in gesprek met jou.
4
4. OP GESPREK BIJ KLANT
In sommige gevallen ga je ter kennismaking/ beoordeling op gesprek bij de klant.
5
5. AAN HET WERK
Je start in de door jouw gesolliciteerde functie!
1
2
3
4
5

Deel deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature! Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt staan om toe te voegen aan je sollicitatie:

 • Cv
 • Motivatiebrief
  (optioneel)