=

Wil je een klacht indienen?

Heb je een klacht? Laat het ons weten.

Graag leren wij van onze fouten en daarom is het goed als je een klacht bij ons bekend maakt.

Je kunt je klacht mailen naar klacht@abmiddennederland.nl

Om je klacht zo goed mogelijk in behandeling te nemen, vragen wij je de volgende onderwerpen te vermelden:

 • NAW gegevens
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Staatnaam
  • Postcode & Woonplaats
  • Telefoonnummer

 • Ben je een...
  • Klant
  • Werknemer
  • Levernacier
  • Anders, namelijk...

 • Wat is je klacht? Omschrijf deze zo nauwkeurig mogelijk en vul deze indien nodig aan met foto's.

 • Vermeld of en wanneer je al contact gehad hebt over de klacht met één van onze medewerkers. 

 • Ook willen wij je vragen om te omschrijven wat jouw verwachtingen zijn m.b.t. de oplossing.
Wij nemen je klacht zo spoedig mogelijk in behandeling en geven je uiterlijk binnen een week een reactie.