=
Naar vacatureoverzicht

Lid Raad van Commissarissen met financieel profiel

Locatie
Houten
Werk-/denkniveau
Wo, Hbo

Over AB Midden Nederland

AB Midden Nederland is met een omzet van 74.6 miljoen euro en een winst van 2.2 miljoen euro één van de grootste personeelsbemiddelaars in Midden en Zuid-West Nederland. Deze coöperatieve onderneming zonder primair winstoogmerk verzorgt werving en selectie, uitzenden en detacheren en bemiddeling van EU-flexmedewerkers en personeelsadvies voor opdrachtgevers. AB Midden Nederland is van oorsprong actief in de agrarische sector, maar ook in andere sectoren is vraag naar de coöperatieve aanpak die gebaseerd is op hechte samenwerking. De coöperatie is naast de agrarische sector inmiddels sterk vertegenwoordigd in de sectoren techniek, bouw & infra, logistiek & magazijn, groen en food & productie. Samenwerking zit in het DNA van de organisatie merkbaar aan de manier waarop wordt gewerkt en de inzet die wordt getoond om de opdrachtgevers en werknemers verder te helpen. AB Midden Nederland heeft ongeveer 1180 leden, waarvan er ruim 715 reductie-lid zijn. Er werken bijna 100 medewerkers in de vijf vestigingen in Nederland en één vestiging in Polen. In de buitendienst zijn ruim 2000 professionals dagelijks actief, waarvan ongeveer 250 bedrijfsverzorgers.  

De kernwaarden zijn:

 • Kwaliteit: wij leveren altijd vakwerk en communiceren (pro)actief
 • Betrouwbaarheid: betrouwbare partner en staan voor eerlijk werk
 • Dienstverlenend: altijd bereikbaar en flexibel
 • Sociaal: bij ons voelen mensen zich nu én in de toekomst thuis

Het bestuur van AB Midden Nederland bestaat uit een algemeen, financieel en commercieel directeur. Het bestuur stelt in samenspraak met de ondernemingsraad, de raad van commissarissen, het management team en de ledenraad het beleidsplan vast waarin de strategie voor de komende jaren wordt uitgestippeld.

 

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde en is sparringpartner van het bestuur. De raad fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid en bestaat momenteel uit zes leden. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de coöperatie.

Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijnen ontstaat er per 1 januari 2023 een vacature in de raad van commissarissen. Gezien de huidige samenstelling van de raad van commissarissen zijn wij op zoek naar een kandidaat die met kennis van zaken, een oordeel kan vormen over financiële onderwerpen van operationele of strategische aard, als sparringpartner kan fungeren van het bestuur als ook kennis, ervaring en toezichthoudende kwaliteiten heeft. 

Als lid van de raad van commissarissen met profiel financiën bent u voorzitter van de auditcommissie. Deze commissie houdt o.a. toezicht op de externe verslaggeving en op de werking van de interne financieel risicobeheersings- en controlesystemen en het functioneren van de externe accountant. De commissie vergadert minimaal twee keer per jaar over o.a. de begroting en het jaarverslag.

 

Profiel

U beschikt over een duidelijk maatschappelijke oriëntatie en u heeft ervaring met governance en de toezichthoudende rol van de raad van commissarissen. U bent een teamplayer, heeft ervaring met strategische vraagstukken en weet hieraan richting te geven. U beschikt over bestuurlijk ervaring, een relevant relatienetwerk, heeft affiniteit met de sectoren waarin wij actief zijn en woont in ons werkgebied. U bent communicatief vaardig, onafhankelijk, integer, analytisch sterk en besluitvaardig.

 

 Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • een financiële achtergrond meebrengt en zo mogelijk ook ervaring heeft op het gebied van vastgoed (huur & koop);
 • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
 • in staat is om investerings- en financieringsvoorstellen te wegen en beoordelen vanuit scenarioplanning;
 • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer en treasury;
 • als klankbord mee kan denken over de financieel- economische consequenties van de ambities van AB Midden Nederland en benodigde vertaling daarvan naar digitalisering en organisatieontwikkeling;
 • als voorzitter van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
 • een daadkrachtige gesprekspartner is voor de externe accountant;
 • In de raad van commissarissen wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

 

Procedure

Herkent u zich in het geschetste profiel? Dan nodigen wij u graag uit om voor 12 september a.s. een motivatiebrief met cv te mailen naar bvbarneveld@abmiddennederland.nl onder vermelding van vacature RvC.

Een informatiepakket met o.a. de uitgebreide profielschets van raad van commissarissen is op aanvraag beschikbaar via het eerder genoemde e-mail adres.

 

Meer informatie

 Voor meer informatie over het profiel en de organisatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen de heer Nils den Besten (06 18 79 93 11).

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Laurens van den Berg (Recruiter)

Sollicitatieprocedure

1
1. INSCHRIJVING
Je schrijft je in om in aanmerking te komen voor de functie.
2
2. BEOORDELING
Zodra we jouw inschrijving hebben ontvangen, zullen we deze beoordelen.
3
3. INTAKE
Bij een positieve beoordeling, gaan we graag in gesprek met jou.
4
4. OP GESPREK BIJ KLANT
In sommige gevallen ga je ter kennismaking/ beoordeling op gesprek bij de klant.
5
5. AAN HET WERK
Je start in de door jouw gesolliciteerde functie!
1
2
3
4
5

Deel deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature! Zorg dat je de volgende documenten klaar hebt staan om toe te voegen aan je sollicitatie:

 • Cv
  (optioneel)
 • Motivatiebrief
  (optioneel)