news-detail-image
Home
Nieuwsoverzicht
Sterke basis voor blijvend goede prestaties
60 jaar AB Midden Nederland
,
Medewerkers vertellen
,
Nieuws
,

Sterke basis voor blijvend goede prestaties

Deel dit bericht

Dit jaar heeft AB Midden Nederland opnieuw geïnvesteerd in de professionaliteit van de organisatie. Met goede medewerkers en goede voorzieningen kunnen we daardoor op hoog niveau in de klantbehoefte blijven voorzien. Hoewel sommige van onze sectoren een lichte afname in afgenomen uren laten zien, blijven we beter dan de markt presteren.

“Het is een intensief jaar geweest waarin we met z’n allen goede stappen hebben gezet”, vertelt algemeen directeur Gijs Jan Kuilman. “Zo hebben we AB Job Service volledig in eigendom gekregen, wat ons meer grip geeft op de instroom van goede medewerkers. In september fuseerden we met AB Vecht en Amstel. Met zo’n 900 gezamenlijke reductieleden hebben we nog meer slagkracht en een sterkere borging van de reductieregeling voor onze agrarische leden. Verder investeerden we opnieuw in talentontwikkeling, huisvesting, IT-veiligheid en duurzaamheid om de kracht van onze organisatie te vergroten.”

Ontwikkelingen in de vraag

“Maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en de energietransitie brengen onzekerheden met zich mee. Dat geldt ook voor de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de ontstane situatie in de Gazastrook. De bouw heeft te kampen met de stikstofcrisis”, somt financieel directeur Henk van Doorn op. “Dat zien we terug in de economische teruggang en dat heeft direct effect op de vraag naar uitzendkrachten. In de bedrijfsverzorging is sprake van een lichte groei.”

“Met het aantal uitzenduren blijven we, ondanks de daling van zo’n 5%, beter dan de markt presteren”, zegt commercieel directeur Bram Schouten. “De afname merken we met name in onze twee grootste sectoren, Transport & Logistiek en Techniek. We maken deze vergelijking echter met het zeer succesvolle jaar 2022. Over de resultaten van dit jaar zijn we dan ook, wederom, absoluut tevreden.

Goede instroom

“Met AB MN Hollandia en AB Job Service hebben we nu twee eigen merken in Polen”, vervolgt Schouten. “Wat we doen en wat cruciaal is voor onze dienstverlening, willen we graag in eigen beheer hebben en dat geldt ook voor de instroom van medewerkers. Het volledige eigendom over AB Job Service werpt nu al z’n vruchten af. Er is veel meer direct contact tussen de Poolse en Nederlandse kantoren, waardoor we beter in staat zijn de juiste mensen te vinden voor onze vacatures, die daardoor met meer plezier aan de slag gaan. Of Nederland de opening van de EU naar arbeidsmigranten buiten de EU benut, valt nog te bezien.”

“De afdeling Marketing en de operatie hebben veel geschakeld om onze zichtbaarheid en vindbaarheid te verbeteren. Dit helpt ons om onze eigen werving te versterken, waardoor we minder afhankelijk worden van bemiddelaars”, aldus Schouten. “Zo hebben we geïnvesteerd in de uitstraling, functionaliteiten en zoekwaarde van onze websites. Een belangrijk deel van onze instroom komt ook uit het netwerk van onze eigen medewerkers. Dit geldt met name voor onze jonge gedetacheerden bij de bedrijfsverzorging die zich regelmatig op beurzen en scholen laten zien.”

Huisvesting

Grote uitdaging voor de instroom van buitenlandse medewerkers is de huisvesting, zeker gezien de stagnatie in de woningbouw. “Gemeentes creëren werkgelegenheid door bijvoorbeeld grote distributiecentra in hun gemeente te verwelkomen, maar hebben geen aandacht voor de samenhangende behoefte aan woonruimte”, benadrukt Kuilman. “Ze zouden hiervoor meer de verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat de medewerkers op goed bereikbare afstand komen te wonen in degelijke huisvesting. Wij blijven er bovenop zitten en investeren in ontwikkelobjecten om meer eigen woningen in beheer te krijgen. Dit is echter een kwestie van lange adem en vraagt veel bestuurlijk overleg.

“De Wet goed verhuurderschap komt eraan en daarop anticiperen we door meer eenpersoonskamers te bieden”, vervolgt Kuilman. “Dat vraagt om meer woningen voor hetzelfde aantal huurders. Overigens staan wij volledig achter deze wet. Met de kwaliteit van onze woningen presteren we bovengemiddeld goed en we blijven investeren in de verduurzaming om het wooncomfort te verbeteren. Denk aan isolatie en zonnepanelen. Eind 2026 willen we de helft van onze 94 woningen hebben verduurzaamd.”

Talentontwikkeling

“In veel organisaties is sprake van vergrijzing”, zegt Van Doorn. “Wij zorgen voor een goede spreiding van leeftijdsgroepen: een derde in de leeftijd tot 30 jaar, een derde tussen 30 en 50 jaar en een derde boven de 50. De focus op jonge instroom blijven we vasthouden en dat geldt met name voor de gedetacheerden in de bedrijfsverzorging. Zij combineren hun opleiding met praktijkervaring en stromen daarna vaak door in onze organisatie.” “

Mede door de fusie met AB Vecht en Amstel hebben we twee nieuwe vestigingen: in Veenendaal en Mijdrecht”, vertelt Schouten. “Vanwege de groter wordende organisatie hebben we nieuwe regiomanagers aangetrokken, een nieuwe functie. Dit heeft ruimte geboden voor mooie interne doorstroommogelijkheden. Verder bieden we ontwikkelpaden, opleidingen en trainingen aan. Voor onze operationele medewerkers hebben we ons opleidingshuis versterkt met onder meer taalcursussen, een chauffeursopleiding en een operator opleiding. De ontwikkeling van onze mensen geeft hen meer werkplezier en maakt hen breder inzetbaar voor onze klanten.”

Kwaliteit

“Op allerlei manieren blijven we onze organisatie professionaliseren en de kwaliteit verbeteren”, zegt Kuilman. “Zo bieden we onze collega’s leiderschapstrainingen aan, bijvoorbeeld voor net doorgegroeide leidinggevenden, en diverse LEAN-opleidingen. Ook dit doen we juist om onze mensen de kans te geven om met nog meer werkplezier bij AB Midden Nederland te werken en ze langer aan ons binden. Uitgangspunt blijft: houd het simpel, om de processen efficiënt te houden. Op het gebied van IT veiligheid hebben we grote stappen gezet in samenwerking met een externe partner. Verder maken we onze mensen bewust van hun rol bij cybersecurity en de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld met interne artikelen en een AVG-quiz.”

De verduurzaming van de eigenactiviteiten blijft ook hoog op de agenda. De elektrificatie van het eigen wagenpark gaat gestaag door, met als streven 25% elektrische bedrijfswagens voor eind 2026. Medewerkers worden gestimuleerd alternatief vervoer te kiezen, zoals elektrische fietsen en carpoolen, waar een slimme planning aan bijdraagt.

Volop kansen

“AB Midden Nederland bestaat dit jaar 60 jaar, wat we uitgebreid hebben gevierd met onze leden, klanten en medewerkers. Bijna 300 leden en klanten waren onze gast tijdens het jubileumevent en we zijn dankbaar en trots op de trouwe samenwerkingen die we hebben”, aldus Schouten. “We investeren bewust in langdurige relaties door steeds kwaliteit te bieden. In ons nieuwe beleidsplan blijven we deze koers vasthouden.” Met optimisme kijken de drie mannen dan ook naar de toekomst. “2023 was een investeringsjaar en dat heeft een sterke basis voor 2024 gecreëerd”, zegt Van Doorn. “We streven een positieve ontwikkeling van het aantal uitzenduren na en voorzien een doorzettende groei in de bedrijfsverzorging.”

Kuilman tot slot: “Als je investeert in waar je goed in bent en focust op wat leden, klanten en medewerkers echt nodig hebben, dan blijf je voor hen van waarde. Daarvan zijn we overtuigd.”

Ook interessant

post-image
Van bouw tot transport: de reis van Cornelis van Wijk binnen AB Midden Nederland
post-image
AB Midden Nederland in FlexNieuws Top 100!
post-image
Een dag vol plezier – Rally van The Mercy Ships Network
post-image
Vakantietijd – Vervanging voor medewerkers en BBL’ers
post-image
Terugblik op ledenbijeenkomst en personeelsvergadering
post-image
Virgin Nuts en AB Midden Nederland – Een recept voor succes

Onze kernwaarden

corevalue-icon

Kwaliteit

Wij leveren altijd vakwerk en communiceren (pro)actief

corevalue-icon

Betrouwbaarheid

Wij zijn een betrouwbare partner en staan voor eerlijk werk

corevalue-icon

Dienstverlenend

Wij zijn flexibel en altijd bereikbaar

corevalue-icon

Sociaal

Bij ons voelen mensen zich nu én in de toekomst thuis